Tannlege Angelus AS

God og trygg tannbehandling

Ring oss

74 27 22 69

Personvernerklæring:

Behandling av personopplysninger i Tannlege Angelus AS

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Tannlege Angelus AS og Tannpleier Tvete AS behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør detteog dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Tannlege Angelus AS og Tannpleier Tvete AS. Du kan kontakte oss på følgende:

Adresse:
Abel Margrethe Meyers gate 8, 7800 Namsos

E-post:
nik.angelus@gmx.net

Telefon:
74 27 22 69

Organisasjonsnr.:
898 637 832

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem
du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse
behandler vi personopplysninger ved å [opprette journal i vårt elektroniske
journalsystem). Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i
henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a.
helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer,
e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining.
Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi
informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi
benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger
på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er
nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere.
Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til
statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som
enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et
lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk
være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til spesialistbehandling,
ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut
informasjonen.

Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller
på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har
vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av
behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag: 


- Nextsys

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas
å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter
arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven §
25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for
det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt
samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi
behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og
alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger
av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og
brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av
pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene
vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette
innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer
om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor.
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før
vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være
sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke
noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av
personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte
oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har
beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan
du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger,
kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi
gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Hjemmeside opprettet av